انتخاب فایل

Refresh

کلمات کلیدی
نویسنده: site22 - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 798
۷ فعالیت برای بهبود عملکرد حافظه
عملکرد مغز انسان در طول دوره جوانی به اوج خود می رسد و به تدریج با افزایش سن کاهش پیدا می کند، البته سبک زندگی مدرن نیز نقش مهمی در کاهش عملکرد حافظه دارد. زمانی که دوران مدرسه و تحصیل به پایان می رسد و یک کار اداری خسته کننده را شروع می کنید، متوجه خواهید شد که حافظه شما دچار دگرگونی شده است. شما بایستی در تمامی سنین حافظه خود را تقویت کرده و عملکرد آن را با روش هایی که برای شما بازگو می کنیم تقویت کنید. در این مطلب سایت خانومانه ۷ تمرین مختلف برای تقویت حافظه آ
نویسنده: nazmaran - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 114
ارزیابی عملکرد
سيستم اثربخش ارزیابی عملکرد کارکنان

 ارزیابی عملکرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم مديريت منابع انساني تلقي مي‌شود. در سالهاي اخير به نقش ارزیابی عملکرد توجه زيادي معطوف شده است. به عقيده صاحبنظران يك سيستم اثربخش ارزشيابي عملك