انتخاب فایل

Refresh

کلمات کلیدی
نویسنده: nazmaran - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 115
ارزیابی عملکرد
سيستم اثربخش ارزیابی عملکرد کارکنان

 ارزیابی عملکرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم مديريت منابع انساني تلقي مي‌شود. در سالهاي اخير به نقش ارزیابی عملکرد توجه زيادي معطوف شده است. به عقيده صاحبنظران يك سيستم اثربخش ارزشيابي عملك