انتخاب فایل

Refresh

کلمات کلیدی
نویسنده: nazmaran - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 37
ارزیابی عملکرد
سيستم اثربخش ارزیابی عملکرد کارکنان

 ارزیابی عملکرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم مديريت منابع انساني تلقي مي‌شود. در سالهاي اخير به نقش ارزیابی عملکرد توجه زيادي معطوف شده است. به عقيده صاحبنظران يك سيستم اثربخش ارزشيابي عملك