انتخاب فایل

Refresh

گزارش اعتبار‌های amilad
خلاصه
amilad
(کاربر جدید وارد)

کل اعتبار‌ها: 7

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 20
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 14 0 6
نظرات
buxnow ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۴/۰۳/۲۱، ۰۶:۰۹ ب.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ali15 ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۹، ۱۰:۰۸ ب.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

مثبت (+1): پست مفید
key_vay360 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۱، ۱۲:۳۷ ب.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

منفی (-1): [بدون نظر]
ali15 ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۱، ۱۱:۰۳ ق.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ali15 ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۱، ۱۱:۰۳ ق.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
key_vay360 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۱، ۱۲:۳۷ ق.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

منفی (-1): [بدون نظر]
ahmad ( -3 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶، ۰۶:۱۴ ب.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
key_vay360 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶، ۰۲:۴۶ ب.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

مثبت (+1): جالب بود
ahmad13 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۴، ۰۱:۴۹ ب.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

منفی (-1): [بدون نظر]
alex1 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۴، ۰۱:۴۵ ب.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
ahmad13 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۴، ۰۱:۱۷ ب.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

منفی (-1): [بدون نظر]
modir ( 46 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۷، ۰۸:۲۶ ب.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

منفی (-2): ارسال پست های کوتاه و غیر مفید
key_vay360 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۷، ۰۷:۴۴ ب.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
key_vay360 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۷، ۰۷:۴۰ ب.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
key_vay360 ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۷، ۰۷:۳۹ ب.ظ
اعتبار برای ارسال amilad داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]